Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti laboratorních služeb,

        demolic a nakládání se stavebními odpady.


        Díky provázanosti našich aktivit Vám nabízíme časovou i ekonomickou efektivnost

        za respektování všech enviromentálních aspektů. Osobní přístup a flexibilita jsou

        pro nás samozřejmostí, přičemž se řídíme heslem : „Žádná zakázka není tak malá,

        aby pro nás nebyla důležitá“.


              Těšíme se na spolupráci s Vámi